nieuws

Resultaat particulier bedrijf Agis: € 70 mln

Archief

Het particuliere bedrijf van zorgverzekeraar Agis had, inclusief aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen in 2004 een premie-inkomen van € 440,3 (303,7) mln

Van dit premie-inkomen had € 331,4 (196,3) mln betrekking op de aanvullende verzekeringen. Het bedrag dat aan uitkeringen werd uitgegeven bedroeg € 312,4 (247,2) mln. De bedrijfskosten bedroegen € 64,8 (54,0) mln. Het technisch resultaat kwam uit op € 63,1  (2,5) mln. De opbrengsten uit beleggingen stegen van € 4,5 mln naar € 6,9 mln. Het nettoresultaat kwam uit op € 70,0 (7,0) mln.

Reageer op dit artikel