nieuws

Resultaat Klaverblad in ’94 fors gestegen

Archief

Het uitblijven van grote schadegevallen is volgens de directie van Klaverblad Verzekeringen de belangrijkste oorzaak van de forse stijging van het resultaat.

Rekening houdend met kosten en opbrengsten van technische voorzieningen steeg het verzekeringstechnisch resultaat van de maatschappij uit Zoetermeer tot / 9,3 (2,3) mln. Nagenoeg alle branches droegen aan de stijging bij.
De bruto geboekte premie steeg met 12,5% tot / 138,6 (123,4) mln. Met name in de branche motorrijtuigen groeide het premie-inkomen flink: met 17,6% tot / 60,3 (51,3) mln. Volgens Klaverblad is deze groei niet alleen het gevolg van premieverhogingen, maar ook van een aanzienlijke toename van het aantal verzekerde personenauto’s.
Met een resultaat(je) van / 28.000 (-2,2 mln) in de branche motorrijtuigen, was Klaverblad een van de weinige verzekeraars waarbij deze branche iets opleverde. Mede gezien het uitblijven van grote schades in 1994, noemt de Klaverblad-directie dit resultaat echter nog onvoldoende.
De winst na belasting steeg tot / 13,5 (8,0) mln. Het eigen vermogen bedroeg ultimo 1994 / 141,3 (132,1) mln.

Reageer op dit artikel