nieuws

Resultaat Erasmus verbeterd

Archief

Bij Erasmus is vorig jaar de brutopremieomzet met 9% gedaald tot € 228 (248) mln, waarvan € 128 (139) mln in Schade (incl

dochter NOWM) en € 100 (109) mln in Leven. Het brutoresultaat verbeterde sterk tot € 9,4 (5,4) mln, vooral dankzij het schadebedrijf: dat boekte een technisch resultaat van € 7,4 (3,9) mln. Het technisch resultaat Leven bleef negatief, maar verbeterde wel tot € -0,6 (-1,0) mln. Directeur Manfred Oschwald verwacht dit jaar weer positieve levencijfers: “Het afkopen van herverzekeringsverplichtingen had tijdelijk een negatief effect.” Onder Erasmus-label werden in 2005 voor € 320 (200) mln aan hypotheken verkocht.

Reageer op dit artikel