nieuws

Resultaat bij Rialto verbeterd

Archief

Rialto, de verzekeraar van bijzondere zware (motorrijtuigen)risico’s boekte over 2004 een positief resultaat van € 991.000 (665.000). In 2002 was er nog een negatief resultaat van € 387.000.

Het technisch resultaat Motorrijtuigen steeg naar € 0,7 (0,5) mln. Een negatief technisch resultaat bij Overige varia van € 29.000 (6.000) deed het totaal technisch resultaat uitkomen op € 0,7 (0,5) mln. Het brutopremie-inkomen bleef vrijwel gelijk met € 12,7 mln. Hier laat Motor WA een stijging zien naar € 11,6 (11,5) mln. Motor Casco daarentegen daalt naar € 0,5 (0,7) mln. Brand, Rechtsbijstand en de aansprakelijkheidsverzekering lieten allemaal een stijging zien van het brutopremie-inkomen. Aan provisies werd iets meer uitgekeerd.

Reageer op dit artikel