nieuws

Resultaat Agis € 96,7 mln

Archief

Agis heeft vorig jaar een positief resultaat behaald van € 96,7 mln

In 2003 was dit nog € 2,9 mln. Volgens Agis is het goede resultaat het gevolg van het beter beheersen van de kosten en lagere uitkeringen dan begroot bij het Aanvullende Bedrijf. Het beleggingsresultaat droeg voor € 20 mln bij aan de winst. Het groepsvermogen steeg van € 190,9 mln naar € 286 mln

Reageer op dit artikel