nieuws

Resultaat ABN Amro sterk verbeterd

Archief

ABN Amro Verzekeringen heeft eindelijk de cijfers van 1995 openbaar gemaakt. Het gecombineerde jaarverslag laat gunstige ontwikkelingen zien, zowel voor het leven- als voor het schadebedrijf.

De premie-omzet van ABN Amro Leven groeide fors van f 106 mln naar f 290 mln. Die groei is mede te danken aan de verruimde blik van ABN Amro. De inmiddels in Zwolle gevestigde verzekeraar schakelt steeds meer distributiekanalen in, naast het eigen netwerk van bankkantoren. De verkoop via het intermediair krijgt vooral via dochter Interbank gestalte.
Het levenbedrijf werkt daarnaast samen met andere verzekeraars. Zo is UAP-Nieuw Rotterdam herverzekeraar en administrateur van de Spaarhypotheek en de Meegroei Hypotheek. Samenwerking met verzekeraar Cardiff Nederland moet zorgen voor de verkoop via de CMV Bank van aan kredieten gerelateerde verzekeringen.
De forse premiegroei van ABN Amro Leven ging gepaard met een netto resultaatverbetering naar f 5,9 (4,3) mln. Voor 1996 verwacht de directie een verdere verbetering van het premie-inkomen (+20%) en het resultaat (+50%).
Schade
Het premie-inkomen van het schadebedrijf steeg met 7% naar f 225,6 (211,2) mln, waarvan f 134,1 (125,1) voor eigen rekening. De groei werd voornamelijk veroorzaakt door verhoogde autopremies. Voor de komende jaren wordt een sterkere groei verwacht, aangezien verzekeren door het ABN Amro-concern dit voorjaar is uitgeroepen tot één van de kerntaken.
Het technisch resultaat schade kwam met f 16,3 (1,3) mln fors hoger uit dan het jaar daarvoor. Hiervoor verantwoordelijk waren de branches auto en brand met respectievelijke technische resultaten van f 1,7 (-6,1) mln én f 11,1 (4,2) mln. Bij de overige branches stemde vooral de 20% premiegroei van rechtsbijstand tot tevredenheid.
ABN Amro Schade treedt vanaf 1 januari uitsluitend nog op als risicodrager voor particuliere verzekeringen. De zakelijke tekening is overgedragen naar het volmachtbedrijf ABN Amro Assuradeuren. Het bruto premievolume zal hierdoor met circa f 40 mln dalen. De risico’s zijn middels een pool bij andere verzekeraars ondergebracht. ABN Amro Leven 1995 1994 (x f mln) bruto premies 290,0 105,7 w.v. koopsommen 182,4 91,8 periodiek 98,7 13,9 netto resultaat 5,9 4,3 ABN Amro Schade bruto premies 225,6 211,2 w.v. auto 96,6 89,3 brand 79,0 74,4 overig 50,0 47,4 techn. resultaat 16,3 1,3 w.v. auto 1,7 -6,1 brand 11,1 4,2 overig 3,5 3,2 netto resultaat 11,8 2,5

Reageer op dit artikel