nieuws

Reservetekort bij een van de Amicon-ziekenfondsen

Archief

De reserves van het voormalige ziekenfonds Oostnederland, onderdeel van Amicon, zijn onvoldoende. Wellicht moeten andere concernonderdelen bijspringen.

Vorig jaar fuseerden onder de naam Amicon de ziekenfondsen Oostnederland (Enschede, 490.000 verzekerden) en RZR (Doorwerth, 515.000 verzekerden) in Amicon. Ook de particuliere verzekeraar Oostnederland (110.000 verzekerden) ging deel uitmaken van Amicon. Voor de fusie had de CTU, de toezichthoudende commissie van de Ziekenfondsraad, het ziekenfonds Oostnederland al aan de jas getrokken over de negatieve algemene reserve. “Inmiddels is de reserve positief”, meldt de CTU, “maar er zijn signalen dat als gevolg van diverse correcties die reserve weer negatief wordt”. De CTU heeft Amicon-bestuursvoorzitter dr. Leo van den Akker gevraagd welke maatregelen hij denkt te gaan nemen. Een manier kan zijn om de nominale ziekenfondspremie op te trekken. Volgens de CTU heeft Van den Akker onder meer geopperd om extra bijdragen aan verzekerden te vragen of om andere Amicon-onderdelen te laten bijspringen. De CTU en Amicon praten hierover verder. De CTU wil medio september spijkers met koppen slaan.

Reageer op dit artikel