nieuws

Reparatie van regeling voor zelfstandigen in ziekenfonds INT =

Archief

De Wet zelfstandigen in het ziekenfonds wordt gerepareerd. Hiertoe heeft minister Borst besloten conform het advies van het CVZ.

Het CVZ bepleitte dat de tijdelijke maatregel ten aanzien van de belastbare jaren, definitief moet worden. Of de zelfstandige ondernemers in aanmerking komt voor een ziekenfondsverzekering, hangt af van zijn inkomen over een periode van drie jaar. Volgens de tijdelijke regeling mogen de ondernemers het meest afwijkende jaar buiten beschouwing laten.
Het CVZ adviseerde de maatregel definitief te maken, zodat de zelfstandige invloed kan uitoefenen op zijn verzekeringsvorm. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat incidentele inkomensschommelingen er toe leiden dat de zelfstandigen voortdurend van het ene verzekeringsstelsel naar het andere verhuizen.
Ook vindt de CVZ dat zelfstandige ondernemers van 55 jaar of ouder die hun bedrijf beëindigen, qua verzekering moeten ‘blijven zitten waar ze zitten’. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat de zelfstandige die bij het ziekenfonds is verzekerd, bij bedrijfsbeëindiging is aangewezen op een duurdere particuliere verzekering.

Reageer op dit artikel