nieuws

Reorganisatie op stapel bij NN

Archief

Nationale-Nederlanden is van plan drie ondersteunende stafdiensten van het schade-, leven- en zorgbedrijf samen te voegen. De samenvoeging is een aanloop tot een veel verdergaande samenwerking tussen de Haagse en Rotterdamse bedrijfsonderdelen. Plannen hiertoe worden binnenkort voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Het samenbrengen van de stafdiensten heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid, meldt NN. De vakbonden waren aan het begin van deze week niet op de hoogte van de plannen.
In een reactie zegt ING-bestuurder D. Brands, die NN in zijn portefeuille heeft, dat de reorganisatieplannen zich in een pril stadium bevinden. “Ze liggen nog hier op m’n bureau. De voorstellen betekenen een logische stap in de ontwikkelingen binnen Nationale-Nederlanden waarin nagedacht wordt over de wijze waarop de NN-bedrijven willen inspelen op toekomstige marktomstandigheden. De opkomst van employee benefits-concepten vraagt bijvoorbeeld om nauwe samenwerking tussen NN-Leven, Schade, Zorg en Financiële Diensten.”
Volgens ingewijden zal de aankomende reorganisatie in ieder geval betrekking hebben op de stafdiensten automatisering, communicatie en marketing. De samenvoeging is bedoeld om de activiteiten van de betreffende stafdiensten verder te stroomlijnen.
In totaal zijn ongeveer 150 van de ruim 4.000 NN’ers bij de reorganisatie betrokken.
Slagvaardiger
De verdere integratie van het schade- en levenbedrijf zou naar verluidt uiteindelijk moeten resulteren in een organisatie die zich enerzijds op de zakelijke, en anderzijds op particuliere markt richt. Het oogmerk van een dergelijke ingrijpende reorganisatie is Nationale-Nederlanden om te vormen tot een slagvaardiger bedrijf.
Brands nuanceert dit: “Er vindt een verdere studie plaats naar de wenselijkheid onderliggende processen binnen NN congruent te maken en de gezamenlijke marktbewerking te structureren. Dit zou kunnen leiden tot een andere organisatie van activiteiten.”
Brands: “Inspelen op toekomstige marktomstandigheden”.

Reageer op dit artikel