nieuws

Rente-aftrek

Archief

Het moest er eens van komen dat de rente-aftrek op consumptief krediet wordt beperkt

Het regeerakkoord van de ‘paarse’ coalitie heeft daarover geen twijfel laten bestaan, net zomin overigens als dat van het vorige kabinet. Ook partijen als D66 en PvdA hebben er nooit enig geheim van gemaakt het – met steun van de fiscus – lenen van geld voor aankoop van consumptiegoederen (meer) aan banden te willen leggen. Dit ‘ei’ van staatssecretaris Vermeend is dus geen verrassing. Wèl verrassend is de inhoud van het wetsvoorstel. De condities waaronder straks een consumptief krediet mag worden gesloten zónder aantasting van de fiscale rente-aftrek, zijn erg ruim. Het overgrote deel van de huishoudens zal er niet door worden gedupeerd. Daarnaast geldt er een overgangsregeling van twee jaar en blijven strikt noodzakelijke leningen, zoals voor studiefinancieringen, buiten schot. Dit alles maakt dat niemand in de financieringsbranche écht wakker zal liggen van dit compromisvoorstel. De aanhoudende lobby van geldverstrekkers en intermediair lijkt effect te hebben gesorteerd. Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer. Een waarschuwing is op zijn plaats. In afwachting van het eindoordeel van de Tweede Kamer zal de financieringsbranche er zélf veel aan kunnen doen dat het bij deze in omvang beperkte fiscale maatregel blijft. In de eerste plaats mag de klant niet meer geadviseerd worden om duurzame consumptiegoederen, zoals een auto of plezierjacht, onder hypothecair verband te financieren, hetzij door verhoging van de bestaande hypotheek, hetzij door het geven van een tweede hypotheek. Ingrijpen door ‘Oom Fiscus’ die nu meer dan ooit de op de belastingaangifte opgevoerde rentebetalingen zal gaan toetsen, is dan vrijwel zeker. In de tweede plaats kan de financieringsbranche, en met name de tussenpersonen, veel goodwill kweken door zich ook in haar wervingsadvertenties volwassener te gedragen. Het lokken van klanten met produkten en kredietsommen die niet onder de Wet op het Consumentenkrediet vallen, is strikt genomen legaal, maar dwarsboomt een regulering van de kredietverstrekking zoals die de overheid voor ogen staat. De geldverstrekkers zouden er goed aan doen in hun afspraken met het intermediair daarover strikte regels op te stellen. Het is tenslotte hún geld dat de tussenpersonen onder consumenten mogen uitzetten! Los van dit alles blijft de dreiging bestaan van een beperking van de fiscale rente-aftrek op hypothecaire leningen. De vrees lijkt gewettigd dat ‘politiek Den Haag’ ook hiertoe eens zal besluiten, maar niet eerder dan nadat de ‘geesten’ daarvoor voldoende rijp zijn gemaakt. Net zoals nu is gebeurd bij het consumptief krediet. Immers, l’histoire se répète. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel