nieuws

Rendementscode biedt helft intermediair niets extra’s

Archief

De gedragscode ‘rendement en risico’ heeft voor bijna de helft van het intermediair geen toegevoegde waarde. Dat blijkt uit een enquête van bureau D&O onder assurantiekantoren.

D&O heeft het onderzoek vorige maand gehouden onder 458 assurantiekantoren (respons 62%). Op de vraag of de negen maanden geleden geïntroduceerd gedragscode een toegevoegde waarde voor relaties oplevert, antwoordde 46% van de respondenten met ‘nee’.
Een nuancering is dat naarmate een tussenpersoon de inhoud van de code beter begrijpt, hij ook de toegevoegde waarde ervan voor zijn relaties gaat inzien. Echter, slechts 5% van het intermediair zegt de inhoud van de code volledig te begrijpen. Voor 50% is de code redelijk duidelijk. Voor 45% is de code niet duidelijk.
Overigens is 14% van de kantoren niet eens bekend met de inhoud van de code. Met name bij kleine kantoren (twee of minder werknemers) leeft nogal wat onduidelijkheid over de inhoud van de code: 27% is hiermee onbekend.
Gebruik
Aan de respondenten die zeggen de gedragscode als toegevoegde waarde te beschouwen, is gevraagd hoe zij de code in de praktijk gebruiken. Objectivering van gegeven rendementen (48%) en vergroting van de vergelijkbaarheid van offertes (46%) scoren het hoogst. Vier procent is van mening aan de hand van de code beter inzicht te kunnen geven in de door verzekeraars berekende beheerskosten.
Voor 73% van de ondervraagde kantoren is het duidelijk welke verzekeraars de code wél en welke verzekeraars de code níet hebben ondertekend. Dit antwoord wordt beïnvloed door de mate waarin de tussenpersoon bekend is met de code.
Voor 59% is het ondertekenen van de code aanleiding om een maatschappij een ‘voorkeurspositie’ te geven. Overigens zeggen vooral de grote kantoren (meer dan tien werknemers) dat een verzekeraar géén voorkeurspositie krijgt alleen vanwege het ondertekenen van de code.
Het onderzoeksrapport is per fax op te vragen bij D&O: 033-258.03.40. Het rapport kost / 35.

Reageer op dit artikel