nieuws

Rendement van 2,6% voor pensioenfondsen

Archief

Het gemiddelde beleggingsresultaat van tweehonderd Nederlandse pensioenfondsen is vorig jaar uitgekomen op 2,6%. Dat blijkt uit het gewogen gemiddelde rendement dat is vastgesteld door het Universum van WM Company. De cijfers van ABP en PGGM zijn, vanwege hun omvang, hierin niet meegenomen.

Het resultaat van 2,6% is het slechtste in zes jaar. De afgelopen jaren werden gemiddelde rendementen behaald van respectievelijk. 14,7%, 15,2%, 15,8%, 12,4% en vorig jaar liefst 16,3%. Over de laatste tien jaar is het gemiddelde rendement 11,6%. De rendementen zijn zodanig dat vooralsnog geen enkel pensioenfonds onder de maat presteert en dus aan werkgevers een reden geeft om het fonds te verlaten. Die vrijstellingsregeling op basis van de beleggingsresultaten gaat vanaf 2002 gelden.
Het gemiddelde rendement over 2000 wordt vooral gedrukt door de aandelenportefeuille: -5,2%. De categorieën vastrentende waarde (+7,8%) en onroerend goed (+18,9%) zorgden voor een positieve balans. Over vijf en tien is het gemiddelde aandelenrendement van de pensioenfondsen overigens nog respectievelijk 21,6% en 17,5%.
Het gemiddelde belang van aandelen in de portefeuilles is voor het eerst in tien jaar gedaald, van 47% naar 41%. Dit is veroorzaakt door zowel verkoop van aandelen als ook waardevermindering ervan. Het belang in vastrentende waarden is gestegen van 43% naar 47%.
In onderstaande tabel staan de rendementen van de grotere pensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen van financiële instellingen. Bovenaan staat het best presterende fonds over vijf jaar en onderaan het slechts presterende: Pensioenfonds belegd vermogen rendement 2000 5-jaarsrendement (in f mld) Billiton bedrijven 1,0 2,7% 18,3% Shell 29,5 -3,7% 15,4% PGGM 115,9 3,4% 15,1% Philips 36,4 1,1% 13,6% Bouwnijverheid 33,2 5,8% 12,9% ING Groep 7,8 4,7% 12,9% ABN Amro 12,9 2,4% 12,8% Rabobank 9,6 0,0% 12,7% Delta Lloyd 1,4 3,4% 12,3% Metaalindustrie 28,2 3,8% 11,7% Nationale-Nederlanden 5,5 5,3% 11,5% Metaal en techn. bedrijven 39,2 4,0% 11,4% ABP 330,9 3,2% 9,9% ENCI 0,6 2,1% 8,2%

Reageer op dit artikel