nieuws

Rendement ABP boven 10%

Archief

’s Lands grootste pensioenfonds ABP heeft vorig jaar een beleggingsrendement gerealiseerd van 11,5%. Het fondsvermogen groeide met € 18 mld tot € 168 mld. De dekkingsgraad (vermogen versus verplichtingen) steeg hierdoor van 109% naar 118%. “Dit rendement ligt ruim boven onze doelstelling”, zegt ABP-directielid Jean Frijns. “Maar we zijn er nog niet. Belangrijk is dat de lagere rente (nieuwe) pensioenen duurder maakt: dat heeft zijn weerslag op de premie.” Die is met 2,6 procentpunt van de premiegrondslag omhooggegaan. In salaristermen is dat 1,65 procentpunt, waarvan een half procentpunt voor rekening van de ABP-deelnemers. Verder worden de pensioenen dit jaar niet volledig maar voor viervijfde geïndexeerd, met 0,12%.

Tussen 1993 en 2005 ligt het gemiddelde jaarrendement van het ABP op 7,8%. Het pensioenfonds voor overheids- en onderwijspersoneel heeft als doelstelling staan een jaarrendement van 7%.

Reageer op dit artikel