nieuws

Rendement

Archief

Het gezamenlijke Rendement van de Nederlandse rechtsbijstandverzekeraars (in procenten van de verdiende premie) is in 1995 uitgekomen op 4,4

Dit resultaat wordt nog steeds gedragen door de branche motor; de marges van ‘gezin’ en ‘overig’ zijn nihil en waren in het verleden zelfs regelmatig negatief. Zie ook pag. 11.

Reageer op dit artikel