nieuws

Reliance National gaat activiteiten afbouwen

Archief

Door massale oversluiting van posten sinds begin dit jaar is de positie van de Nederlandse vestiging van Reliance National erg onzeker geworden. De kans is groot dat de beursverzekeraar eerstdaags definitief de poorten zal moeten sluiten. Een deel van de medewerkers is al opgestapt.

Reliance National kwam vorig jaar in het nieuws door een sterk verslechterde rating van het Amerikaanse moederbedrijf als gevolg van negatieve bedrijfsresultaten. Internationaal werkzame assurantiemakelaars als AON en Marsh waarschuwden hun zakelijke cliënten in een brief voor mogelijke insolvabiliteit van Reliance en adviseerden om lopende posten tussentijds of per eerstkomende contractsvervaldatum over te sluiten naar andere risicodragers. De Amerikaanse verzekeraar leed in 1999 een verlies van f 800 mln en in de eerste helft van vorig jaar bijna f 900 mln.
van nieuwe risico’s. Ook de in Groot-Brittannië gevestigde dochter Reliance National (Europe), waaronder vestigingen in de Benelux, Duitsland, Spanje, Zweden en Zwitserland, kreeg opdracht om geen nieuwe verzekeringen meer te accepteren. Feitelijk betekent dit besluit dat het concern wereldwijd min of meer in technisch run-off is. Het management van de Europese vestigingen wordt begin deze week daarover verder geïnformeerd tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Reliance National (Europe) in Londen.
Lege porteuille
Reliance National is sinds 1994 in Nederland actief, in het begin aan de Rotterdamse assurantiebeurs. Twee later werd ook een unit in de Amsterdamse assurantiebeurs geopend. De activiteiten in ons land zullen vrijwel zeker worden afgebouwd. “De portefeuille loopt nu al leeg sinds de waarschuwing van de makelaars. Inmiddels is 40% van de posten overgesloten”, erkent algemeen directeur Jan Visscher. Hij bevestigt verder dat van de achttien medewerkers er inmiddels vier elders onderdak hebben gevonden. Aan anderen is een tijdelijk contract aangeboden om de run-off van de Nederlandse vestiging te begeleiden.
bestond hoofdzakelijk uit bestuurdersaansprakelijkheids- en industriële brandverzekeringen. De brandportefeuille is grotendeels overgesloten naar Generali en Achmea. Het overige deel van de portefeuille is over de rest van de Nederlandse markt verdeeld. “Het wachten is nu nog op het formele besluit om de poorten definitief te sluiten”, aldus de maatschappij.

Reageer op dit artikel