nieuws

Relatief lage herverzekering schadeverzekeraars

Archief

Nederlandse schadeverzekeraars herverzekeren ongeveer 10% van alle risico’s. Wereldwijd bezien wordt bijna 14% van de schadepremies herverzekerd. Mogelijke verklaringen voor dit verschil zoekt het Verbond van Verzekeraars in relatief lagere risico’s in Nederland en een eventueel hoger eigen behoud bij verzekeraars zelf.

De herverzekeringskosten zijn in 2004 opnieuw gestegen, maar concrete cijfers hierover maakt het CVS pas op 22 juni bekend tijdens een ledendag. De herverzekeringsmarge, het verschil tussen de betaalde premies aan en de ontvangen uitkeringen van herverzekeraars, is vorig jaar in ons land met 1% toegenomen tot 5% van de verdiende premie. 

Reageer op dit artikel