nieuws

Rekenkamer mag maatschappijdossiers bij Verzekeringskamer niet inzien

Archief

De Rekenkamer heeft geen toegang tot individuele toezichtdossiers bij de Verzekeringskamer, heeft de Raad van State desgevraagd in een advies aan minister Zalm van financiën laten weten.

Reden is volgens de Raad dat de Rekenkamer geen taak en bevoegdheid heeft ten aanzien van de private sector, indien deze geen financiële relatie met het Rijk heeft in de betekenis van subsidie, deelneming, garantie of heffing.
Wijziging van de Comptabiliteitswet om inzage in individuele dossiers mogelijk te maken, is volgens de Raad niet wenselijk, “gelet op het te respecteren uitgangspunt van de Comptabiliteitswet van scheiding tussen publieke en private sector”.
Ook de WTV en de Europese richtlijnen laten inzage in individuele dossiers niet toe, oordeelt de Raad. Op grond van de derde richtlijnen kan in de wet de verplichting worden geformuleerd dat de minister van financiën kan beschikken over bepaalde gegevens van de Verzekeringskamer. De Raad raadt gebruikmaking van deze mogelijkheid niet aan, maar geeft de voorkeur aan versterking van de bevoegdheden van de Raad van Toezicht van de Verzekeringskamer.
Genoemde raad van toezicht controleert het beheer over de Verzekeringskamer en niet het toezicht door de Verzekeringskamer. De raad bestaat uit: prof. dr. F.H.M. Grapperhaus (vz.), mr F.J.A. van den Berg, mw drs. N. Kroes, mw mr J.H.B. van der Meer en F.W.M. Vloemans.
Zalm heeft het advies doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Over enkele weken volgt zijn eigen standpunt, aldus het ministerie.
Twee weken geleden is de Tijdelijke Commissie Toezicht Verzekeringskamer gestart met een ‘onderzoek vooraf’, in afwachting van het advies van de Raad van State. (Zie AM 4/1995, pag. 4)
Afhankelijk van dat advies wilde de Kamer het vervolgonderzoek in maatschappijdossiers bij de Verzekeringskamer laten uitvoeren hetzij door de Rekenkamer hetzij door middel van een parlementaire enquête. De eerstgenoemde weg is nu dus afgesloten.

Reageer op dit artikel