nieuws

Rekenfouten in offertes van vrijwel alle levensverzekeraars

Archief

De rekenfouten in offertesoftware voor beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden blijken verre van uniek. “Uit een net afgerond onderzoek blijkt dat de problematiek bij vrijwel alle levensverzekeraars speelt”, zegt Eric Fischer.

Volgens Fischer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, ondervindt geen enkele consument nadeel van de rekenfouten. De mensen die er voordeel van hebben gehad, houden dat voordeel; benadeelden worden gecompenseerd. Het zou voor alle verzekeraars (exclusief NN) om “enkele honderdduizenden euro’s” gaan.
Nadeel is bijvoorbeeld ontstaan doordat offertes hogere eindkapitalen beloofden dan in werkelijkheid haalbaar was. “Er is geen sprake van structurele fouten of bewuste misleiding”, aldus het Verbond.
Afgelopen zomer bleek dat bij Nationale-Nederlanden tien jaar lang de verrekening van kosten in de eigen administratie afweek van de wijze waarop dat in de commerciële software gebeurde. NN compenseert 400.000 polishouders voor in totaal _ 65 mln. Verder hebben Legal & General en Delta Lloyd onlangs rekenfouten toegegeven. Anderen werken nog aan de reparatie.
De Autoriteit Financiële Markten voert nog bij vijftien grote levensverzekeraars een onderzoek uit naar fouten in offertes. In april denkt de toezichthouder met een rapport naar buiten te komen.

Reageer op dit artikel