nieuws

Reken-diskette van Detam Risk over eigen risico ZW

Archief

Detam Risk (De Amersfoortse) biedt de met haar samenwerkende assurantiebemiddelaars een hulpmiddel dat kan worden aangewend bij het adviseren van bedrijven over een eventueel eigen-risicodragerschap in het kader van de Ziektewet.

“Vanzelfsprekend vergt het enig rekenwerk voor een bedrijf om vast te kunnen stellen of het voordelig is om als eigen risicodrager voor de Ziektewet op te treden; rekenwerk dat meestal door de accountant van het bedrijf gedaan zal moeten worden”, aldus Detam Risk, die nu een op diskette te leveren expertsysteem heeft, waarmee zelfstandig een afweging kan worden gemaakt.
Die afweging moet periodiek plaatsvinden, stelt Detam Risk, omdat zowel de hoogte van de ziektewetpremie als die van het verzuim in de loop van de tijd kunnen variëren. “Indien de in 1995 te betalen premie ZW hoger is dan het door de bedrijfsvereniging uitgekeerde ziekengeld in 1994, dan kan het aantrekkelijk zijn om in (de loop van) 1995 eigen risicodrager te worden. Van belang zijnde factoren zijn daarbij verder o.m. het te verwachten ziekteverzuim in 1995, de administratiekosten van de bedrijfsvereniging, de kosten van de arbodienst en de eventuele kosten van verzekering van dit risico.”

Reageer op dit artikel