nieuws

Reislust zorgt voor groei Europeesche

Archief

Mede dankzij de toename van het aantal georganiseerde buitenlandse vakanties heeft de Europeesche (onderdeel ASR) vorig jaar de reispremies zien groeien met 13% tot f 214 (189) mln.

Het totale premie-inkomen van de reis- en recreatieverzekeraar groeide eveneens met 13% tot f 323 (287) mln. Het resultaat groeide met 22% tot f 11 (9) mln, hoewel de belangrijkste bijdrage hiervoor werd geleverd door de veranderde manier waarop de gerealiseerde waardeverschillen van beleggingen worden toegerekend. Daarnaast werd er in 1997 een buitengewone voorziening getroffen van f 7,5 mln voor onder meer het gezamenlijke automatiseringsproject van de ASR-bedrijven (zie ook het kader in Persoonlijkheden, pag. 9), en de benodigde aanpassingen inzake de euro en het millennium.
In het verslagjaar steeg het aantal Nederlanders met een doorlopende reisverzekering. Ruim 40% van de vakantiegangers is nu doorlopend verzekerd. In 1996 beschikte nog maar 34% van de reizigers over een dergelijke polis. Volgens Europeesche-topman Jan Steenman is de groei bij de doorlopende reisverzekering er inmiddels een beetje uit. “Je ziet dat de Postbank z’n premie aan het verhogen is. Daar zat de belangrijkste groei van de afgelopen tijd”, aldus Steenman. Europeesche (in f mln) 1997 1996 Omzet 351 311 Beleggingsinkomsten 12 11 Nettoresultaat 11 9 Premie-inkomsten 323 287 w.v. ongevallen en ziekte 56 55 auto 53 50 transport 66 63 brand 22 21 overige branches 126 98 Resultaat ongevallen en ziekte 4 4 auto 2 4 transport 4 4 brand 1 1 overige branches 4 1

Reageer op dit artikel