nieuws

Reintjens: “Er werd te veel verdiend aan levenpolissen”

Archief

“Ik had al snel door dat er te veel werd verdiend aan levenpolissen en wel zo’n 3,5% van het verzekerde eindkapitaal. Van de eerste premie van de cliënt bleef weinig tot niets over.” Dit stelt Eric Reintjens, oprichter van Robein Leven, in het jongste nummer van het relatieblad FortuinFlits van deze verzekeraar.

Het was afgelopen maand 25 jaar geleden dat Robein Leven groen licht kreeg van de toenmalige Verzekeringskamer. Behalve de te hoge provisie was in de beginjaren tachtig volgens Reintjens de voorlichting onduidelijk, de materie doorgaans ondoorzichtig en de polissen voor velerlei uitleg vatbaar. “Alleszins reden om het zelf anders te doen en een eigen levensverzekeringmaatschappij op te richten. Uiteraard als direct-writer, dat wil zeggen zonder tussenpersonen en zonder buitendienst.”
Nationale-Nederlanden
Reintjens had tijdens zijn studie economie in Rotterdam de nodige studentenbaantjes gehad, zoals het uitmesten van de polisarchieven in de kelderkluizen van Nationale-Nederlanden. “Toen nog niet wetend dat er later vele cliënten rechtstreeks zouden overstappen naar de nieuwe scherpgeprijsde concurrrent Robein Leven, waarvan ik de oprichter zou zijn.”
Econoom Reintjens (58), die op 21-jarige leeftijd, een assurantiekantoor begon, startte in 1977 met de oprichting van particuliere lijfrentestichtingen. De eind 1981 opgerichte levensverzekeraar vormde het logisch vervolg op die stichtingen.
Reintjens begon met Robein Leven in enkele gehuurde kamertjes aan de Nieuwe Uitleg in Den Haag. “De personele bezetting was ook snel geregeld. Mijn vrouw trad in dienst als secretaresse, toiletjuffrouw, koffiejuffrouw en hoofd van de ‘postkamer’ en dat alles uiteraard onbezoldigd!”
Spaarhypotheek
In 1983 ontwikkelde Robein Leven samen met de toenmalige Nutsspaarbank in Den Haag een spaarhypotheek. Reintjens beschouwt de totstandkoming van deze “volstrekt nieuwe hypotheekvorm” als een van de belangrijkste wapenfeiten van Robein Leven.
In 1986 kwam Robein met unit-linked polissen. “Als eerste verzekeraar in Nederland konden de cliënten van Robein de gestorte premie, die tot een bepaald maximum aftrekbaar was voor de inkomstenbelasting, zelf beleggen.” De succesvolle ontwikkeling van dit product leidde onder meer tot de oprichting van een eigen bank in 1993, zodat de effectenmutaties in eigen beheer konden worden uitgevoerd.
Commissaris Nouwen
President-commissaris Paul Nouwen zegt in het jubileumnummer van Fortuin Flits: “In 2000 werd ik gevraagd toe te treden tot de raad van commissarissen van Robein Leven. Ik ken de levenmarkt redelijk goed en was 25 jaar directeur van Nationale-Nederlanden Levensverzekeringmaatschappij. De branche boeit mij enorm en daarom ging ik graag op het aanbod in, te meer daar in mijn tijd Robein Leven een innovatieve ‘mooie luis in de Leven-pels’ was!”
Het respect van Fischer
Ook Eric Fischer, voormalig algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, is scheutig met complimenten. Hij hing zijn bijdrage op aan de kapstok ‘respect’. Fischer heeft vooral respect voor personen die een optimaal gebruik van hun talenten maken en veel doorzettingsvermogen tonen.
Hij somt vervolgens enkele wereldberoemde wetenschappers, schilders en staatslieden op. “Ook dichter bij huis zijn er personen die bij mij groot respect afdwingen. Ik doel dan op mensen als Eric en Toke Reintjens: 25 jaar geleden met niets begonnen, en nu staat er een prachtige onderneming die aan 75 collega’s en hun naasten een boterham biedt. ( .) Zijn er dan niet méér mensen die zelfstandig een succesvolle onderneming wisten op te bouwen? Jazeker, maar géén levensverzekeringsbedrijf. Dat durfde niemand aan.”

Reageer op dit artikel