nieuws

‘Reïntegratie kan instorten markt werkgeversaansprakelijkheid voorkomen’

Archief

Een goede aanpak van het arbeidsverzuim en een snelle, professionele reïntegratie-aanpak van verzuimende werknemers kan de sterk stijgende schadelast op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid, zowel in aantal als in schadeomvang, terugdringen

Dit zou wel eens hét antwoord kunnen zijn op de problemen waarvoor aansprakelijkheidsverzekeraars zich vandaag de dag gesteld zien en zelfs een mogelijk instorten van dit marktsegment voorkomen. Dat heeft een vooraanstaande Britse verzekeraar verkondigd op een recent grootschalig verzekeringscongres over dit onderwerp.

Reageer op dit artikel