nieuws

Register van tussenpersonen verschenen

Archief

Deze week is het Openbaar register Wabb 1996 verschenen

Dit register bevat de namen en adressen van alle assurantietussenpersonen die per 1 januari jl. bij de Sociaal-Economische Raad (SER) waren ingeschreven. Het register kost f 65 in boekvorm en f 155 op diskette. Voor nadere informatie: SER, tel. 070-34.99.611.

Reageer op dit artikel