nieuws

Regelmaat in groei Zwolsche Algemeene

Archief

Zwolsche Algemeene heeft vorig jaar een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt als in 1995. Het premie-inkomen steeg met f 62 mln naar f 892 mln, na in 1995 met f 65 mln te zijn gegroeid. De nettowinst beliep f 50 mln, tegen f 39 mln en f 25 mln in de jaren daarvoor.

Een belangrijke verandering is de dividenduitkering aan enig aandeelhouder ITT Hartford International. Het moederbedrijf roomde in 1995 het eigen vermogen van de Nederlandse dochter nog flink af in de vorm van een dividenduitkering van f 181 mln. Het eigen vermogen van Zwolsche Algemeene kwam daarmee op f 349 (455) mln.
Dit jaar ontvangt ITT Hartford f 37 mln dividend. Het eigen vermogen is nu weer toegenomen tot liefst f 461 mln. De oorzaak hiervoor is vooral een fors opwaartse herwaardering van het aandelenbezit.
De resultaten van de afzonderlijke takken van Zwolsche Algemeene waren vorig jaar uitstekend. Het schadebedrijf droeg met f 38,5 (30,6) mln bij aan de winst. Vooral een verder verbeterde autoportefeuille was hiervoor verantwoordelijk. Een aantal forse schades droegen negatief bij aan het brandresultaat.
Het premie-inkomen schade steeg slechts met 3%, mede door achterblijvende ziektekostenpremies. De Utrechtse verzekeraar wijst dit toe aan veranderde (AWBZ-)regelgeving. De autoportefeuille groeide wel, omdat de gelijkblijvende premies voor een betere marktpositie zorgden.
In het levenbedrijf is het Dynamisch Investerings Plan (DIN-plan) een succesnummer. Er staan inmiddels ruim 45.000 DIN-plannen in de boeken. Liefst 62% (54%) van de levenpremies is bestemd voor beleggingsverzekeringen. Bij de koopsommen ligt dat percentage zelfs op 83% (66%). Het levenresultaat liep op van f 23,0 mln tot f 31,7 mln.
In België – premie-inkomen f 13,7 (13,2) – worden de levenactiviteiten sterk uitgebreid. Het aantal samenwerkende tussenpersonen nam met 15% toe, waardoor niet alleen meer in Vlaanderen wordt gewerkt. In Luxemburg is de vennootschap ZALux opgericht, die in de tweede helft van dit jaar actief zal worden.
Het resultaat op de overige activiteiten (vermogensbeheer en hypotheken) liep terug tot f 0,9 (4,5) mln. Reden hiervoor zijn investeringen in de Holland Beleggingsgroep en ZA Hypotheken. Zwolsche Algemeene 1996 1995 (x f mln) omzet 892 830 brutopremies 755 705 bedrijfskosten 180 170 wv. provisie 145 120 resultaat voor belast. 71 58 nettowinst 50 39 eigen vermogen 461 348 levensverzekeringen brutopremies 311 273 w.v. koopsommen 67 59 periodiek 245 214 techn. resultaat 22 13 schadeverzekeringen brutopremies 444 432 w.v. ongeval/ziekte 157 164 motorrijtuigen 217 201 brand 47 46 overige varia 23 22 techn. resultaat 26 15 w.v. ongeval/ziekte 11 7 auto 16 12 brand -2 -3 overige varia 1 0 aantal medewerkers 557 545

Reageer op dit artikel