nieuws

Regeling verdeling cascoschade geldt alleen bij stilstaande auto

Archief

Een avp-verzekeraar van een dertienjarige fietser en een cascoverzekeraar van een automobilist hebben een geschil over de verdeling van de schade. Centraal in de discussie staat de vraag of de regeling over de verdeling van cascoschade hier van toepassing is.

De dertienjarige jongen komt van rechts een voorrangsweg oprijden. Hij rijdt met zijn fiets tegen de rechter zijkant van een auto die op de voorrangsweg rijdt. De autoverzekeraar keert een schadebedrag van e 1.473,83 uit, maar wil dat de avp-verzekeraar van de ouders van de jongen op basis van de ‘Regeling betreffende verdeling van cascoschade tussen casco- en avp-verzekeraar’ (circulaires MOT-L 97/4 en MOT-L 2002/07) e 700 restitueert. Volgens de autoverzekeraar is aan alle vereisten voor de toepasselijkheid van die regeling voldaan, vooral omdat er sprake is van 100% aansprakelijkheid bij de jonge fietser.
De avp-vezekeraar – die in eerste instantie beweert dat de regeling alleen van toepassing is als de auto geparkeerd staat, maar dit later weer intrekt – meent dat geen sprake kan zijn van 100% aansprakelijkheid van de fietser, omdat “nu artikel 185 van de WVW van toepassing is, er geen sprake is van overmacht aan de zijde van de automobilist (…) omdat het kind geen opzet of daaraan grenzende roekeloosheid verweten kan worden”. De avp-verzekeraar merkt verder nog op dat – ook al zou de 100%-regel buiten beschouwing gelaten moeten worden – de automobilist enige eigen schuld verweten kan worden. De regeling geldt volgens de avp-verzekeraar niet; de autoverzekeraar heeft dan ook geen recht op het bedrag van e 700.
Aanbiedingsbrief
De Commissie meent dat de regeling waar partijen het over hebben, helemaal niet van toepassing is. Zij wijst hierbij ook op de aanbiedingsbrief bij de regeling. “Zeer duidelijk blijkt uit de regeling in combinatie met de aanbiedingsbrief dat het de bedoeling was en is om de regeling te beperken tot die situaties waarin een kind jonger dan veertien jaar – al dan niet als fietser – schade berokkent aan een op dat moment geparkeerd staand motorvoertuig.”
De Commissie wijst ook op de toelichting waarin staat dat het in de praktijk vaak gaat om “de geparkeerd staande auto die wordt beschadigd met een fietsje, een bal, een steentje en dergelijk”. “De regeling wordt in de wandelgangen dan ook wel als de ‘krassende-kinderenregeling’ aangeduid.”
Ten slotte merkt de Commissie op dat in de aanbiedingsbrief van 22 januari 1997 staat dat de regeling niet van toepassing is op “schaden in het kader van de reflexwerking van artikel 185 WVW 1994”. Omdat uit de gegevens blijkt dat zowel de 13-jarige fietser als de automobilist bij de gebeurtenis actief deelnamen aan het verkeer, komt de Commissie tot de conclusie dat de regeling ‘Verdeling cascoschade’ tussen casco- en avp-verzekeraar niet aan de orde is.
001.

Reageer op dit artikel