nieuws

Reeds opgeheven NIAV berispt alsnog expert

Archief

De Raad van Toezicht van het onlangs in het Nivre opgenomen Nederlands Instituut van Automobiel- en Verkeersongevallendeskundigen (NIAV) meldt een expert te hebben berispt wegens nalatigheid bij het uitvoeren van een opdracht. Het is in het bestaan van het NIAV bijna nooit voorgekomen dat één van de leden publiekelijk tot de orde werd geroepen.

De berisping van de Raad van Toezicht is gericht aan het adres van directeur J.P. Jonker van het expertise- en schaderegelingsbureau Noord-Brabant te Uden. De expert zou vorig jaar opdracht hebben gekregen om drie motorfietsen te taxeren. De taxatie werd vervolgens weliswaar uitgevoerd, maar resulteerde nooit in een taxatierapport. De opdrachtgever had inmiddels al wel voor de taxatie betaald. Ondanks herhaalde verzoeken van de opdrachtgever om het taxatierapport alsnog te verstrekken, bleef het Udense bureau in gebreke. Uiteindelijk leidde dit tot een klacht bij het NIAV.
De Raad van Toezicht van het NIAV nam de klacht in behandeling, slaagde er niet via bemiddeling de kwestie op te lossen en besloot Jonker te berispen wegens ‘beschadiging van de stand der autoschade-experts’. Onderdeel van deze berisping is publicatie van de uitspraak in Assurantie Magazine. Berisping is de lichtste straf die de Raad van Toezicht kon opleggen. Schorsing voor één jaar of definitieve opzegging van het lidmaatschap zijn de daaropvolgende sancties.
De berispte expert reageerde niet op ons verzoek om commentaar.

Reageer op dit artikel