nieuws

Redelijk jaar voor particulier bedrijf van Zorg en Zekerheid

Archief

Bij het particuliere bedrijf van Zorg en Zekerheid, dat ook de aanvullende verzekeringen omvat, steeg het aantal hoofdverzekerden in 2003 van 31.096 naar 35.397. Het bruto premie-inkomen steeg naar e 85,7 (73,9) mln, het verzekeringstechnisch resultaat daalde van e -1,5 naar e-3,6 mln. Het nettoresultaat steeg van e -5,0 mln naar e 2,5 mln.

De resultaten zijn eenmalig negatief beïnvloed door een correctie op de beheerskosten over de periode 2001-2003. Het bedrijf hanteerde namelijk een verdeelsleutel voor de werkzaamheden voor het particuliere bedrijf en voor het ziekenfonds, die volgens ziekenfondstoezichthouder CTZ te ongunstig was voor het ziekenfonds en te gunstig voor het particuliere bedrijf. Op grond hiervan moest het particuliere bedrijf e 3,9 mln ophoesten. “Zonder deze eenmalige last zou het verzekeringstechnisch resultaat e 0,3 mln positief zijn geweest en het nettoresultaat e 1,4 mln positief”, licht Zorg en Zekerheid toe.
Ziekenfonds
Bij het ziekenfonds daalde het aantal verzekerden in 2003 van 414.611 naar 408.069. Van hen had 96,9% een aanvullende verzekering. Ondanks het lager aantal verzekerden steeg het inkomen van e 633,4 mln naar e 705,7 mln. De stijging werd veroorzaakt doordat het totaal van de nominale premies omhoog ging van e 57,2 mln naar e 126,3 mln.
Het verzekeringstechnisch resultaat van het ziekenfonds kwam uit op e -11,6 (-19,5) mln en het nettoresultaat op e -6,2 (-22,2) mln. Zorg en Zekerheid maakt hierbij de kanttekening dat deze resultaten positief waren uitgekomen op e 300.000 respectievelijk e 800.000, indien minister De Geus de farmaciebudgetten eerder bekend had gemaakt. De minister kwam daar namelijk op 25 december mee, hetgeen voor Zorg en Zekerheid te laat was om het betreffende voordeel van e 6,5 mln tot e 7,0 mln in de jaarcijfers te verwerken. Verder werden de resultaten gunstig beïnvloed, doordat uit de centrale ziekenfondskas e 9,5 mln werd ontvangen in verband met afrekening over de periode 1998-1999.
Bemiddeling
Het bemiddelingsbedrijf van Zorg en Zekerheid had een provisie-inkomen van e 500.000 en een nettoresultaat van e 46.000. Het was voor het eerst dat uit de bemiddelingsactiviteiten een positief resultaat werd behaald. Zorg en Zekerheid bemiddelt voornamelijk voor uitvaartproducten van Dela en reisverzekeringen van Nationale-Nederlanden.

Reageer op dit artikel