nieuws

Reddingsoperatie KSK levert Goudse meerderheidsbelang op

Archief

Dankzij een reddingsoperatie van De Goudse medio vorig jaar heeft de KSK Advies Groep in Rotterdam het hoofd boven water kunnen houden. In ruil voor de financiële injectie werd 90% van het aandelenpakket overgedragen aan de maatschappij. De resterende 10% zijn in handen van directeur Frans Heeren.

KSK Advies Groep werd in mei 1993 operationeel. Naar het voorbeeld van veel startende tussenpersonen in die tijd, stortte KSK zich op de lucratieve markt voor bedrijfssparen en levensverzekeringen. Het toenmalige management, Henk Kramer, Henk van Santen en José Kester, was afkomstig van de loondienstorganisatie (Unas) van de toenmalig verzekeraar UAP (nu AXA).
Binnen enkele jaren slaagde het bedrijf erin een provisie-omzet van naar schatting f 6 mln te behalen, onder meer door het sluiten van collectieve spaarloonregelingen met (semi-)overheidsinstellingen, waaronder de gemeente Rotterdam (20.000 medewerkers) en de regiopolitie Rijnmond (7.000 medewerkers). “Het bedrijf gedroeg zich als een ‘hit-and-runkantoor’. Als het nodig was, werden de primaire verzekeraars tegen elkaar uitgespeeld. Wie het meest bood, mocht de zaken doen”, zegt een ex-medewerker.
was verdeeld over drie naaste medewerkers – kon de weelde van de snelle groei en de navenante inkomsten niet dragen. “De directie leefde ver boven haar stand”, weten diverse oud-medewerkers te vertellen. Zij verwijzen onder meer naar het leasen van peperdure wagens ter waarde van twee ton per stuk en de salarissen van in totaal anderhalf miljoen gulden per jaar. “Dat is wel heel erg veel op een provisie-inkomen van f 6 miljoen per jaar en zeventig man personeel”, aldus een andere oud-medewerker.
Betalingsproblemen
Naarmate de markt voor bedrijfssparen verzadigde, liepen de inkomsten terug. Het bedrijf slaagde er niet meer in om de noodzakelijke hoge stroom van afsluitprovisies te genereren, zodat er min of meer vanzelf betalingsproblemen ontstonden. “Een voorschotaanvraag bij de primaire maatschappij AXA werd geweigerd. Daarop werd de schadeportefeuille daar weggehaald en overgesloten naar De Goudse”, zeggen enkele medewerkers, die bij elkaar nog enige tienduizenden guldens tegoed zouden hebben van KSK. Inmiddels zouden alleen De Goudse en Falcon Leven nog als primaire maatschappijen van KSK fungeren.
Ingrijpen
De groeiende financiële problemen, en parallel daarmee de stijgende onrust onder medewerkers en klanten, leidden vorig jaar tot een ingrijpen door De Goudse, die een forse aandeel heeft opgebouwd in de portefeuille van het Rotterdamse assurantiebedrijf.
tot ingrijpen en daarmee indirect ook het mismanagement van de inmiddels uitgekochte directie. “Eerst was er sprake van een sterke opgaande lijn, daarna sprake van een sterke neergaande lijn”, zegt Van Hemsbergen. Hij erkent dat De Goudse al vanaf 1996 een minderheidsbelang van 5% had genomen in het assurantiebedrijf. “Medio vorig jaar is dat uitgebreid tot 90%, omdat KSK een belangrijk distributiekanaal is voor onze maatschappij.”
Terugblikkend op die periode, stelt een ex-medewerker: “Het is triest dat de voormalige directieleden van KSK, ondanks duidelijk mismanagement, toch nog hun zakken hebben kunnen vullen (door middel van verkoop van de portefeuille) en dat verzekeraars – uit angst voor portefeuilleverlies – daartoe gelegenheid hebben gegeven”.
Schoon schip
In opdracht van de aandeelhouder De Goudse moest directeur Frans Heeren, zelf eigenaar van Adme Advies Groep in Breda en voormalig directeur van Zurich-captive Alphen Verzekeringen in Alphen aan den Rijn, schoon schip maken bij KSK. Onder zijn leiding werd Adme geïntegreerd in KSK en werd er driftig gesnoeid in de bedrijfskosten.
betaalde medewerkers, onder wie de hoofden van de binnen- en buitendienst, en P&O alsmede enkele buitendienstmedewerkers. Geconfronteerd met de feiten bevestigt Heeren dat er “financiële problemen” zijn geweest. “Bij de overname was de situatie niet erg rooskleurig, maar het gaat nu veel beter. Bovendien staat er een sterke partij achter. Nee, het gaat u niet aan wie dat is. Houd het maar op een participatiemaatschappij. Bovendien heb ik er veel geld van mezelf in gestoken.”
Meerderheidsbelang
Volgens Van Hemsbergen is het niet uitgesloten dat De Goudse op termijn in meer assurantiekantoren een meerderheidsbelang zal nemen. “KSK is nu het enige bedrijf, maar het zou best kunnen dat we worden gedwongen om in meer assurantiebedrijven een meerderheidsbelang te nemen teneinde onze marktpositie veilig te stellen”.
assurantiekantoren een minderheidsbelang van ten hoogste 33% heeft. Een daarvan is Innova Verzekeringen, onderdeel van Dutch Insurance Network. Daarin heeft de maatschappij, evenals Achmea-dochter Avéro, een belang van 22,5%.
Drukmiddel
In haar beleid ten aanzien van assurantiekantoren waarin een belang is genomen, maakt De Goudse onderscheid tussen de rol van aandeelhouder en die van verzekeraar, aldus Van Hemsbergen. Dit ‘model’ wordt volgens hem al toegepast op intermediairdeelnemingen in het buitenland. “Met Endsleigh in Groot-Brittannië hebben we daarmee veel praktische ervaring opgedaan. Ook met onze deelnemingen in België, Denemarken, Duitsland en Zweden handelen we niet anders.”
opleggen van productieverplichtingen, aan bijvoorbeeld KSK averechts werkt. “Het aandeel van De Goudse in de productiestroom van KSK wordt bepaald door de directeur zelf. Onze accountmanagers moeten, evenals die van andere maatschappijen, in dezelfde rij aanschuiven. Het is volledig aan ons om ervoor te zorgen een flink deel van de productie binnen te halen. Als we KSK domweg daartoe zouden verplichten, zou dat onze organisatie alleen maar lui maken.”
Het kantoorpand van KSK Advies Groep in Rotterdam.

Reageer op dit artikel