nieuws

Rectificatie VNAB

Archief

In het bericht ‘VNAB tevreden over 1995 ondanks terugloop polissen’ (AM 13, pag

11) is een storende fout geslopen. In de derde kolom van het artikel wordt over duizendtallen gerept, terwijl het bedragen in f mln betreft. Vanaf het bedrag f 933.000 moeten de daaropvolgende bedragen met 1.000 vermenigvuldigd worden.

Reageer op dit artikel