nieuws

Recordwinst De Hoop

Archief

De Hoop, verzekeraar van buitengewone levenrisico’s, heeft vorig jaar een recordwinst geboekt van f 7,4 (2,6) mln.

De Hoop incasseerde in 1999 5,1% meer brutopremies: f 12,6 (12,0) mln, waarvan f 0,2 (0,3) mln uit koopsommen. Na herverzekering resteert een premie-inkomen van f 9,3 (9,2) mln voor eigen rekening.
Door meer expiraties van polissen en meer afgekochte polissen kwam het totale bedrag aan uitkeringen op f 10,9 (9,3) mln. Het bruto technisch resultaat steeg echter met 41% tot f 7,2 (4,7) mln. Van de nettowinst De Hoop is f 7,4 (2,6) mln als dividend uitgekeerd aan de drie aandeelhouders (elk 33,3%): Onderlinge ‘s-Gravenhage, Aegon en Nationale-Nederlanden.
De nieuwe productie van De Hoop daalde vorig jaar met liefst 18% tot f 79,1 (96,6) mln aan verzekerd kapitaal Volgens De Hoop is dat te wijten aan “een achterstand in de administratieve verwerking bij cederende verzekeraars”. De portefeuille groeide met bijna 5% tot f 652 mln. De solvabiliteit is f 106,6 mln, waar slechts f 5,1 mln vereist is.

Reageer op dit artikel