nieuws

Recordopbrengst koopsompolissen

Archief

Levensverzekeraars hebben in het eerste halfjaar van 1996 voor f 2,9 miljard afgesloten aan individuele koopsompolissen met lijfrente- en pensioenclausule. Een record, volgens cijfers van het CBS.

Het premie-inkomen van nieuwe individuele levensverzekeringen bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar f 4.537 mln, tegen f 3.825 in het eerste halfjaar van 1995. De koopsompolissen (f 2,9 mld) vormden dus tweederde deel van het inkomen. Ook het aantal gesloten koopsompolissen, 100.000 (92.000), lag op recordhoogte.
De bestemming van de premies voor nieuwe, individuele polissen in het eerste halfjaar van 1996 (en van 1995) was: hypotheken 303 (222) mln; pensioen uitgesteld 450 (359); lijfrente uitgesteld 1.690 (1.439); direct ingaande rente 1.305 (1.158); levenslang bij overlijden 42 (33); overig 748 (615).
Beleggingen
De totale beleggingen van de zeven grootste verzekeringsconcerns samen met de pensioenfondsen zijn gestegen tot f 844 mld (eind juni). Eind 1995 beliep dit bedrag nog f 794 mld. Per hoofd van de bevolking hebben de institutionele beleggers nu 55.000 duizend gulden belegd.

Reageer op dit artikel