nieuws

Recordjaar voor Aegon mede dankzij Providian

Archief

Deels als gevolg van de mega-overname van Providian in de Verenigde Staten, heeft Aegon in 1997 de grootste winststijging uit de geschiedenis van de verzekeringsgroep laten zien. Het resultaat steeg met 41% tot f 2,2 (1,6) mld. Deze stijging is vrijwel geheel toe te schrijven aan de levenactiviteiten van de groep.

Bij het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Aegon steeg de winst ook, maar wel wat minder spectaculair dan bij de totale groep. Het Nederlandse bedrijf draagt nog altijd wel meer dan vijftig procent van de totale groepswinst bij. Onder meer gunstige sterftecijfers zorgden voor een positief effect op de winst van het levenbedrijf. Hierdoor kon Aegon Leven ondanks het matig gegroeide premie-inkomen (met 8% gestegen tot f 5,1 mld), een winst boeken van f 1,2 (1,0) mld. Een flink deel van de stijging in premie-inkomsten kan volgens Aegon worden toegeschreven aan de succesvolle verkoop van aanvullende spaar- en beleggingsproducten door de business-unit Particulieren.
Bestuursvoorzitter Kees Storm constateerde dan ook dat steeds meer beleggingen van Aegon rechtstreeks voor risico van de polishouders komen. In de afgelopen vijf jaar steeg dit soort beleggingen voor het gehele concern van f 12 mld tot f 108 mld in 1997.
Preventie
Volgens Storm hebben de diverse preventiemaatregelen en -adviezen de schademarkt in het algemeen goed gedaan. “Wijzelf hebben als gevolg van een zorgvuldige acceptatie vooral goede risico’s in portefeuille”, aldus Storm. De schade-activiteiten van Aegon Nederland boekten een winst van f 54 (49) mln op een premie-inkomen van f 974 (959) mln. In de branche ziekte en ongevallen maakte Aegon een winst van f 29 (21) mln met een premie-inkomen van f 199 (170) mln.
Moneymaxx
De in 1995 met veel trompetgeschal gestartte Duitse activiteit van Aegon: direct-writer MoneyMaxx, heeft in het vierde kwartaal van 1997 voor het eerst quitte gespeeld. “We hadden niet voorzien dat de Duitse levenmarkt zich zo slecht zou ontwikkelen. We zullen daarom niet binnen twee, maar pas na drie jaar arriveren op het door ons gewenste productiepeil”, aldus de verantwoordelijk bestuurder Paul van de Geijn. Bovendien bleek het bij onze Oosterburen moeilijker dan gedacht om naamsbekendheid te verwerven. De recente beursnotering in Frankfurt zou daar inmiddels verandering in hebben gebracht. Aegon overweegt nu ook om in Duitsland te starten met een eigen bank. De instelling is te vergelijken met Spaarbeleg en zal eenvoudige producten gaan voeren.
In Nederland beschikt Spaarbeleg inmiddels over ruim 1,2 mln rekeningen. In 1996 waren het er nog 800.000. Nog altijd is de groei er niet uit. Volgens Paul van de Geijn komen er wekelijks vier à vijfduizend renterekeningen bij.
De omvang van de bankactiviteiten van Aegon zullen dit jaar negatief beïnvloed worden als gevolg van de verkoop van de FGH Bank aan de Bayerische Vereinsbank uit München. Deze week werd hierover volledige overeenstemming bereikt.
Bestuursvoorzitter Kees Storm, tweede van links, maakt de spectaculaire winstcijfers bekend. Aegon Nederland (in f mln) 1997 1996 premie leven 5.096 4.698 premie schade 1.173 1.129 omzet bankbedrijf 1.486 1.207 brutowinst 1.468 1.263 nettowinst 1.203 1.046 w.v levenbedrijf 1.147 1.021 schadebedrijf 83 70 bankbedrijf 238 172

Reageer op dit artikel