nieuws

Recordaantal faillissementen assurantiekantoren in 2005

Archief

Schulden

De schuldeisers hebben in totaal € 25 mln te vorderen van de 74 failliete kantoren, gemiddeld derhalve ruim drie ton. Dat is een fractie lager dan in 2004, toen 69 omgevallen kantoren een crediteurenpost van ruim € 25 mln achterlieten. Deze bedragen zijn aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld in 2003.
De gedaalde schuldenlast is deels toe te schrijven aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen. Zij zijn in vergelijking met voorgaande jaren minder scheutig geweest met leningen en vooruitbetaalde provisiegelden. Ook dienen verzekeraars minder vaak vorderingen in bij de curatoren. De schulden worden afgeboekt en hooguit enigszins gecompenseerd door inname van de assurantieportefeuille.
Van de totale schuldenlast is zo'n 70% toe te schrijven aan verzekeraars. Amev (Fortis ASR) neemt daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening: bij Hestia Group en Nieuwenhuis Verzekeringsgroep zag Amev € 9,0 mln respectievelijk € 4,5 mln in rook opgaan.
 
Groot
Met Hestia is tevens het grootste kantoor in de faillissementslijst genoemd. De onderneming stond met een provisieomzet van ruim € 4 mln in 2004 nog in de top-100 van assurantiebemiddelingsbedrijven. Andere opvallende namen in de lijst zijn AB&P (Zeist), Muller & de Graaf (Hengelo), Wijma & Been (Leeuwarden) en Spaar Select (twaalf vermeldingen).
Namen van verzekeraars die meerdere keren opduiken in de curatorverslagen zijn Allianz, Amev en Reaal. Aegon, in het verleden grossierend in faillissementen, is nog slechts incidenteel bij een bankroet betrokken. Het eind 2003 aangescherpte aanstellingsbeleid voor tussenpersonen begint wat dat betreft eindelijk vruchten af te werpen.
 
 
Faillissementen assurantietussenpersonen
 

 

2001 2002 2003 2004 2005

 

 

 

 

 

 

Aantal kantoren

50

57

68

69

74

Aantal werknemers

591

1.176

1.264

675

326

Totale schuld

33,3

37,4

51,0

25,5

25,1

Schuld verzekeraars

25,5

19,0

26,3

9,7

17,2

Reageer op dit artikel