nieuws

Recordaantal failliete kantoren

Archief

Vorig jaar is een recordaantal assurantietussenpersonen getroffen door een faillissement

Het bankroet werd 74 keer uitgesproken over een assurantiekantoor, vijf meer dan in 2004. Ruim driehonderd mensen werden daarbij ontslagen, tegen bijna zeshonderd een jaar eerder. Uit een inventarisatie door AM van de curatorverslagen blijkt dat de schuldeisers in totaal € 25 mln te vorderen hebben van de failliete kantoren, gemiddeld derhalve ruim drie ton. Dat bedrag is gelijk aan 2004, maar de helft van 2003. Zeventig procent hiervan komt op het conto van verzekeraars: uitschieter is Amev (Fortis ASR), onder meer dankzij Hestia (€ 9 mln).

Reageer op dit artikel