nieuws

Reclame Zwitserleven voor AEX-Extra Koopsom in strijd met code

Archief

De reclame-uitingen van Zwitserleven ter promotie van de AEX-Extra Koopsom zijn in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Dat is het oordeel van de Reclame Code Commissie naar aanleiding van een klacht van Robein Leven.

In de reclame-uitingen geeft Zwitserleven een aantal eindkapitalen. Deze bedragen zijn volgens de levensverzekeraar de uitkomst van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de AEX van 8%, 10% of 12%, inclusief de 40% die Zwitserleven daar extra over uitkeert. Dat rekensommetje probeerde men ook uit bij Robein Leven, maar dat leverde niet de door Zwitserleven gegeven bedragen op.
Het verschil zit ‘m in het laatste jaar van de polislooptijd. Zwitserleven rekent hierover niet de absolute maar de gemiddelde AEX-stijging. Dit om eventuele negatieve koerswijzigingen in de laatste maanden/weken van de looptijd niet te zwaar te laten wegen op het eindkapitaal.
Aangezien deze berekeningswijze niet in de reclame-uiting is vermeld, vond Robein de advertentie misleidend door onvolledigheid/onjuistheid. De klacht die het vervolgens indiende bij de Reclame Code Commissie (RCC) is deels gehonoreerd. Volgens de RCC zijn de door Zwitserleven gegeven eindkapitalen niet misleidend, omdat dit daadwerkelijk de bedragen zijn die (afhankelijk van het verloop van de AEX) worden uitgekeerd.
Echter, noch uit de reclame-uitingen nog uit de brochure – die volgens Zwitserleven alle informatie bevat – blijkt hoe de gemiddelde stijging van de AEX en daarmee de eindkapitalen wordt berekend. “Met name blijkt niet dat de AEX-stijging in het laatste jaar van de looptijd een andere invloed heeft op de berekening van het eindkapitaal, laat staan welke invloed”, aldus de RCC. Zij oordeelt dat dit in strijd is met de eisen van duidelijkheid en beveelt Zwitserleven aan voortaan niet meer op deze wijze reclame te maken.
Zwitserleven liet bij monde van directeur Hinfelaar weten zich nog te beraden op een eventueel beroep tegen de uitspraak.

Reageer op dit artikel