nieuws

‘Reclame risicoverzekering Dela misleidend’

Archief

De Reclame Code Commissie heeft een klacht over reclame van Dela Natura Uitvaartverzekeringen over haar Gezins Zekerheids Plan gegrond verklaard.

De klacht was ingediend door Assurantiekantoor Van Vroenhoven in Best namens een klant.
Het Gezins Zekerheids Plan is een produkt van Centraal Beheer dat Dela in samenwerking met deze maatschappij verkoopt en wat volgens Dela uitstekend aansluit op haar uitvaartverzekering.
De klager wilde zijn risicoverzekering bij Van Vroenhoven opzeggen omdat de premie bij Dela lager was en het verzekerd bedrag hoger.
Het bleek bij Dela een 5-jarig contract te zijn dat telkens zonder medische waarborgen kon worden verlengd. De klant ging ervan uit dat er, ook bij verlenging, een vaste premie gold, zoals dat het geval was bij de verzekering van Van Vroenhoven.
Bij navraag bleek dat de premie na elke vijf jaar kon worden verhoogd, maar dat werd uit de brochure van Dela niet duidelijk.
Ook miste de klager node indicatiepremies voor de toekomst. Bij telefonische navraag bleek dat de premie per 5 jaar steeg van f 85,10 per maand (2 personen) bij 40 jaar tot f 354,85 bij 55 jaar.
Dela bestreed de stelling van klager dat de premie van enkele tientjes per maand kan oplopen tot honderden guldens, en adstrueerde dat met vermelding van maandpremies voor 20-jarigen (f 21), 35-jarigen (f 27) en 45-jarigen (f 76).
In de brochure staat: “U kunt het Gezins Zekerheids Plan elke 5 jaar automatisch verlengen tot uw 65-ste. Ongeacht uw gezondheid op dat moment. Door de korte looptijd betaalt u altijd de laagst mogelijke premie”. De brochure maakt gewag van een speciaal tarief voor mensen boven de 50. “Het Gezins Zekerheids Plan biedt ook daar een oplossing voor. U kunt het verzekerd bedrag verlagen (en de premie wordt dan natuurlijk ook lager!)”.
Reclame Code Commissie
Bij verlenging van de verzekering wordt een hogere premie berekend in verband met de dan hogere leeftijd, oordeelt de Reclame Code Commissie. Nu dat niet in de uiting is vermeld, en nu door de zinsnede ‘gegarandeerde verlenging tot 65 jaar’ onder het kopje ‘Uw voordelen’ veeleer wordt gesuggereerd dat de verzekering zal kunnen worden verlengd op de condities die bij de aanvraag gelden, acht de Commissie de uiting misleidend.

Reageer op dit artikel