nieuws

Reclame Code Commissie wijst klacht tegen NVA opnieuw af

Archief

De Reclame Code Commissie heeft een klacht van de Consumentenbond tegen de NVA ook in hoger beroep afgewezen.

Die klacht luidde in essentie dat NVA-leden zich niet onafhankelijk mogen noemen, omdat zij geen inzicht geven in de hoogte van hun beloning. In het verweer stelde de NVA dat onder onafhankelijke advisering moet worden verstaan: vrije advisering, in die zin dat geen sprake is van productieverplichtingen.
In de afwijzing van de klacht stelt de Reclame Code Commissie onder meer dat “Niets is gebleken van feiten of omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat NVA-leden productieverplichtingen hebben.” De berichtgeving in AM over de productieverplichtingen bij de NN-kantoren “heeft blijkbaar geen invloed gehad op de uitspraak”, stelt Rob Goedhart namens de Consumentenbond.
“Naast verbazing over het feit dat de commissie niets zegt over onafhankelijkheid en beloning, blijft onze voornaamste grief dat een adverteerder moet bewijzen dat hetgeen de geadresseerde uit zijn boodschap kan afleiden, werkelijk klopt. Dat bewijs blijkt uit niet meer dan een verklaring van de leden. We hebben bij ING Assurantiekantoren kunnen zien hoeveel dat waard is.”

Reageer op dit artikel