nieuws

Reclame Code Commissie: Ohra-mailing was misleidend

Archief

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft een onlangs door Ohra gevoerde mailing als ‘misleidend’ bestempeld. De maatschappij had de RCC, naar aanleiding van een klacht van de Udense assurantiebemiddelaar A.M. van der Heijden, al laten weten niet meer op die wijze te zullen adverteren.

In de gewraakte folder had Ohra een premievoorbeeld opgenomen van een pakket van woonhuis-, inboedel-, avp- en autoverzekering. Bij Ohra zou hiervoor een jaarbedrag van f 2.159 gelden en bij “andere maatschappijen” f 3.024. Men zou dus bij Ohra het lieve sommetje van f 865 besparen.
Van der Heijden kwam echter op de proppen met een jaarpremie bij een andere maatschappij van f 1.145, ofwel f 1.014 minder dan bij Ohra.
Erkenning
Ohra heeft in haar verweer tegenover de RCC gespecificeerd per verzekering weergegeven hoe hoog de premie is die men bij haar voor een dergelijke verzekering moet betalen en wat de premies bij ‘grote maatschappijen’ zijn.
Ohra erkende evenwel, dat niet voor iedere aspirant-verzekerde een overstap naar Ohra de door haar genoemde besparing zal opleveren. De premie-verschillen zijn per relatie anders. “Het is adverteerster gebleken, dat de meeste relaties een flink bedrag aan premie kunnen besparen. Er zullen ook relaties zijn waarvoor de besparing niet geldt”, rapporteert de RCC. Ohra heeft toegegeven, dat de premievergelijking in de advertentie te absoluut is en dat het ontbreken van specificaties per produkt de uiting enigszins misleidend maakt. Voortaan zal niet meer op deze wijze geadverteerd worden, beloofde zij.

Reageer op dit artikel