nieuws

Rechtsgeldigheid stemmingen bij Kloppersingel bewist

Archief

Begin deze week is bij de Verzekeringskamer een klacht ingediend over de wijze waarop in de ledenvergadering van ‘Kloppersingel’ is gestemd over de voorgestelde overdracht van deze natura-uitvaarverzekeraar (6.500 verzekerden).

De leden van Kloppersingel konden vorige week kiezen tussen twee kandidaatkopers: Monuta en Nuva. In de eerste stemmingsronde kwam Monuta slechts enkele stemmen te kort voor een winnende meerderheid van twee-derden.
Volgens de betrokken klager, een Kloppersingel-lid uit IJmuiden, zou:
a. de stemming in strijd zijn met de statuten (waarin niets geregeld is m.b.t. stemmen bij volmacht);
b. heeft het bestuur geweigerd een tijdens de ledenvergadering ingediend voorstel om het per machtiging stemmen alsnog te legitimeren, in stemming te brengen;
c. hadden volmachtstemmers een beperktere keuze in stemmingsmogelijkheden dan feitelijk aanwezig leden. Er waren op grote schaal (circa 1.600) volmachten afgegeven aan het bestuur. In afwijking van de ruim 600 aanwezigen hadden deze afwezigen geen keuze om tegen overneming te stemmen, aldus de klager. De volmachtstemmers konden louter een eerste en tweede keus invullen. In tweede termijn kwam Monuta als overwinnaar uit de bus.
Jaarstukken
Later tijdens de bijeenkomst moesten de leden stemmen over de jaarstukken 1997 en 1998. Met een nipte meerderheid onthield de vergadering haar goedkeuring aan de jaarstukken 1997, waardoor ‘1998’ niet meer in stemming kon worden worden gebracht. “Dat de leden de stukken hebben afgekeurd, beschouw ik als een flauwe grap”, reageert advocaat Heukels namens Kloppersingel desgevraagd in het Haarlems Dagblad. Volgens hem staat dit een overname niet in de weg. omdat de gegadigden de stukken hadden gecontroleerd.

Reageer op dit artikel