nieuws

Rechtsbijstandpolis voor VBO-leden

Archief

Schouten Insurance International heeft sinds het begin van deze maand een rechtsbijstandverzekering speciaal voor onroerend-goedbemiddelaars die zijn aangesloten bij de VBO.

Via een exclusief mantelcontract biedt Schouten de VBO-kantoren een speciaal voor hen ontwikkelde rechtsbijstandverzekering. Het risico wordt gedragen door DAS. De verzekering werkt volgens het bonus/malus-systeem, en geeft het kantoor ook dekking voor diensten van derden (zoals reclamebureaus). De directeur en/of eigenaar kan de kantoordekking tegen gereduceerd tarief uitbreiden met een (reguliere DAS-)gezinsdekking.
Bij de VBO zijn ongeveer 450 kantoren aangesloten. Schouten Insurance International bood de VBO-leden al een speciale aansprakelijkheidspolis met een bonus/malus-systeen. Ongeveer 75% van de VBO-kantoren heeft zo’n polis.

Reageer op dit artikel