nieuws

Rechtsbijstandpolis voor klant van huizenmakelaar

Archief

Via de Beijer Groep heeft LAR een mantelcontract gesloten met makelaarsverniging NVM. Het gaat om een rechtsbijstanddekking voor geschillen tussen koper en verkoper.

Het mantelcontract is door LAR en Beijer exclusief ontwikkeld voor de NVM. De verzekering biedt dekking voor geschillen tussen particuliere verkopers en kopers. “Alle geschillen zijn gedekt”, zegt Trudy Pronk, manager Groepsverzekering van Beijer Advies en vorig jaar nog werkend bij LAR. “De dekking loopt door tot een jaar na koop/verkoop. Voor kwesties omtrent bodemverontreiniging of afwijkende grondoppervlakten is dit vijf jaar.” Voorwaarde is, dat het betreffende geldelijk belang minimaal f 1.500 is. De interne rechtsbijstandkosten (bijstand door LAR zelf) zijn onbeperkt gedekt. De externe kosten (van advocaat of expertisebureau) zijn gemaximeerd op f 10.000 per geval.
Het product – dat uitsluitend kan worden gesloten via Beijer – is niet nieuw. “Het werd vier jaar geleden geïntroduceerd bij een groep makelaars in Groningen”, zegt Trudy Pronk. “Bij de NVM leefde de wens naar een dergelijk product en gezien de goede resultaten in Groningen leek de tijd hiervoor rijp.”
Voordelen
De makelaar betaalt voor de verzekering f 70 per transactie. De dekking geldt uitsluitend voor aangemelde transacties. Pronk geeft toe, dat de kosten niet gering zijn. “Maar er staan voordelen tegenover. Slechts twaalf procent van de gezinnen heeft een rechtsbijstandpolis; een groot deel daarvan heeft bovendien geen dekking voor woningbezit. Verder kan het de makelaar zelf rompslomp schelen als een klacht wordt voorgelegd aan een rechtsbijstandverzekeraar.”
Arag
LAR-concurrent Arag heeft al jaren een vergelijkbare polis voor alle makelaars in het assortiment. Gedekt zijn alle geschillen die voortkomen uit de koop of verkoop van een woning. Bij bestaande woningen duurt de dekking één jaar, bij nieuwbouwwoningen twee jaar.
Beijer en NVM tekenen het mantelcontract. V.l.n.r: Timo Smit (voorzitter NVM), Anneke Bangma (NVM Wonen), Trudy Pronk (Beijer Advies) en Raymond Brood (directeur Beijer Groep). Vorige week, het mantelcontract was toen nog geen maand oud, hadden 42 makelaars de polis gesloten.

Reageer op dit artikel