nieuws

Rechtsbijstandpolis voor het Belgische intermediair

Archief

De Belgische zusterorganisatie van rechtsbijstandverzekeraar DAS heeft een polis ontwikkeld voor de doelgroep ‘makelaars’: assurantiebemiddelaars en spaarbankagenten. Een soortgelijke variant voor de Nederlandse tussenpersoon als afnemer van een rechtsbijstandpolis is niet waarschijnlijk.

De Belgische DAS-polis dekt de beroepsactiviteiten van assurantietussenpersonen en spaarbankagenten. Volgens het Belgische vakblad ‘De Verzekeringswereld’ zijn bijvoorbeeld gedekt de geschillen met klanten, leveranciers, maatschappijen en spaarbanken, geschillen over portefeuille-overnames, arbeids-, sociaal en fiscaalrechtelijke procedures en strafrechtelijke vervolging. De dekking wordt verleend volgens het principe ‘alles is gedekt, tenzij’. Uitgesloten zijn geschillen over onbetaalde premies, faillissementprocedures en nadrukkelijk ook schadegevallen met motorvoertuigen.
DAS Nederland heeft geen plannen in dezelfde richting. Ten eerste behoort het intermediair over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken. Daarnaast heeft DAS met de Raad & Daad Polis voor winkels en ambachten een verzekering, die gericht is op het MKB en derhalve ook geschikt voor tussenpersonen in hun hoedanigheid van ondernemer.
“Ons produkt, en dat van onze collega-verzekeraars, voldoet prima. In Nederland is er ons inziens geen behoefte aan een aparte rechtsbijstandpolis voor de doelgroep assurantietussenpersoon”, aldus DAS.

Reageer op dit artikel