nieuws

Rechtsbijstandpolis voor arts met euthanasiedekking

Archief

Sibbing & Wateler heeft samen met Arag een speciale rechtsbijstandpolis voor medici ontwikkeld. De arts kan bij beroepsgeschillen zijn eigen advocaat kiezen. De polis kent als eerste in Nederland ook euthanasiedekking.

De Medische Polis van Sibbing & Wateler (onder volmacht van Arag) dekt in principe geen strafzaken. Een uitzondering vormen euthanasiekwesties. Met het oog op die euthanasiedekking is samenwerking gezocht met mr E.Ph.R. Sutorius van advocatenkantoor Winters & Bosnak. Sutorius is een bekende advocaat in de gezondheidszorg en ervaren op het gebied van euthanasie.
Polishouders kunnen bij geschillen terecht bij zowel de advocaten van Winters & Bosnak als de specialisten van Arag. Polishouders zijn evenwel niet verplicht één van deze juristen te nemen. Juridische ondersteuning mag ook door een zelf te kiezen advocaat geschieden. Arag moet hiervoor wel toestemming verlenen en de kosten zijn gebonden aan een maximum: f 10.000 voor reguliere zaken, f 40.000 voor euthanasiekwesties. Tevens geldt een eigen bijdrage in de externe advocaatkosten van 10%.
Modules
De Medische Polis is opgebouwd uit twee modules. De eerste module is voor beroepsgeschillen van specialisten en andere medische beroepen. Module B dekt ook onderlinge geschillen tussen leden van een maatschap. De basispremie van Module A is f 650 (specialisten) of f 550 per jaar. Module B kost zo’n f 50 per maat extra. Voor eventuele aanvullende gezins- en verkeersdekking is de ProRechtPolis van Arag beschikbaar, tegen f 250 per persoon. De vrije advocaatkeuze geldt niet voor deze particuliere verzekering.
Sibbing & Wateler, van oorsprong gericht op vrije beroepsbeoefenaren in de medische wereld, heeft de Medische Polis in februari eerst uitgezet bij de eigen klantenkring. Sinds kort wordt het produkt breder in de markt geïntroduceerd.

Reageer op dit artikel