nieuws

Rechtsbijstandpolis van Anker voor eigenaren van jachthavens

Archief

Anker Rechtsbijstand, die vooral gericht is op de nautische sector, heeft de Eigen Jurist Polis Jachthavens geïntroduceerd.

Steeds vaker wordt de jachthavenondernemer geconfronteerd met juridische geschillen ten aanzien van afnemers, bijvoorbeeld met gebruikers van ligplaatsen of met kopers of huurders van een pleziervaartuig, zo stelt Anker Rechtsbijstand. De maatschappij voelde zich, met haar meer dan 35 jaar ervaring in de binnenvaart, geroepen tot de ontwikkeling van een maatwerkproduct voor jachthavens.
Modules
De verzekering kent een basisdekking plus zes keuzemodules. De basisverzekering geldt voor geschillen met betrekking tot werknemers, de bedrijfsruimte, de overheid en bedrijfsmiddelen (exclusief motorrijtuigen).
De basisverzekering kan worden aangevuld met naar keuze de volgende modules:
Geschillen met leveranciers. Hierbij valt te denken aan te late levering van steigermaterialen of een verborgen gebrek aan een kraan.
Afnemers. Conflicten kunnen ontstaan over het gebruik van ligplaatsen of winterstalling, de aan- en verkoop van pleziervaartuigen, bemiddelingsopdrachten en reparatiewerkzaamheden.
Incassomodule. Bedoeld om zich in te dekken tegen wanbetalers.
Motorrijtuigen. Door toedoen van derden kan de jachthaveneigenaar of een van zijn medewerkers letselschade oplopen in het verkeer.
Verhuur van pleziervaartuigen of recreatiewoningen. Er kunnen immers altijd geschillen met huurders ontstaan.
Particulier. Ook als particulier kan de verzekeringnemer in juridische conflicten verwikkeld raken met bijvoorbeeld buren, winkeliers en overheden.
Er is in beginsel dekking voor zaken waarop het Nederlands recht van toepassing is. Wel is er de mogelijkheid van een aanvullende buitenlanddekking. De module Motorrijtuigen biedt rechtshulp in Europa.
Om een beroep op de polis te kunnen doen, moet het financieel belang hoger zijn dan _ 125. Verder geldt een wachttermijn van twee maanden, met uitzondering van ongevallen, strafzaken, nieuwe schriftelijke overeenkomsten.
Mailing
Inmiddels heeft Anker Rechtsbijstand alle jachthavenondernemers in ons land al een mailing over de nieuwe verzekering gezonden. Voor telefonische reacties maakt Anker bewust geen gebruik van de diensten van een callcenter. “Wij willen korte lijnen en houden dat daarom in eigen hand. De afspraken die gemaakt worden met de ondernemers, worden ingevuld door met ons samenwerkende assurantiekantoren.”

Reageer op dit artikel