nieuws

Rechtsbijstandpolis vaak financieel aantrekkelijker dan gesubsidieerde

Archief

hulp

“Voor wie in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp, is een rechtsbijstandverzekering dubbelop”, concludeert de Consumentenbond. Maar: voor sommige gezinnen pakt een rechtsbijstandpolis goedkoper uit.
Onder de kop ‘Heldere polis blijkt witte raaf’ wordt in het meinummer van de Consumentengids aandacht besteed aan rechtsbijstandverzekeringen. De vlag dekt niet helemaal de lading, want onduidelijk vindt de Consumentenbond de polissen niet. Wel waarschuwt de bond dat aspirantverzekerden niet moeten denken dat alles is gedekt. Er volgen dan wat voorbeelden van uitsluitingen. In de slotconclusie stelt de bond: “Zo’n 50% van de Nederlanders komt in aanmerking voor (gedeeltelijk) gesubsidieerde rechtshulp. Ook wanneer u lid bent van één of meer belangenorganisaties is een rechtsbijstandverzekering vaak dubbelop. Valt u niet in de eerste twee categorieën, dan kan zo’n polis een uitkomst zijn…”
Dubbelop
De eigen bijdragen voor de gefinancierde rechtshulp zijn echter dusdanig hoog, dat een rechtsbijstandpolis voor sommige gezinnen wel degelijk de moeite loont. De eigen bijdragen zijn afhankelijk van het inkomen en van het vermogen (vanaf f 20.000) of het bezit van een eigen woning (vanaf f 75.000). De maximale bijdragen variëren van f 115 bij een netto maandinkomen van maximaal f 2.000 (alleenstaande f 1.400) tot f 1.050 bij een netto maandinkomen van maximaal f 3.291 tot f 3.790 (alleenstaande f 2.306 tot f 2.650).
Een rechtsbijstandpolis voor gezinnen kost rond de f 300 per jaar. Dat bedrag komt in de buurt van de maximale eigen bijdrage (f 285) voor een gezin met een netto maandinkomen van f 2.231 tot f 2.360. Maar voor dit geld kan de verzekerde voor meerdere kwesties per jaar rechtshulp inroepen.

Reageer op dit artikel