nieuws

Rechtsbijstandpolis Generali: uitgebreider en duurder

Archief

De dekking van de rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden van Generali wordt uitgebreid, maar ook duurder.

In een brief aan verzekerden meldt Generali – volgens het systeem van negatieve optie – dat de uitsluitingsclausule ‘eigen woning’ in de rechtsbijstanddekking voor gezinnen en alleenstaanden komt te vervallen. “Als huurder of huiseigenaar bent u dan standaard verzekerd van juridische hulp bij geschillen op het gebied van de eigen woning, bijvoorbeeld bij problemen met uw buren”, aldus Generali.
Gelijktijdig met de dekkingswijziging gaat per 1 oktober de premie voor alle particuliere en zakelijke rechtsbijstandpolissen op basis van indexering omhoog. Hoeveel dat exact is, kan Generali niet zeggen. “De tariefsverhoging is afhankelijk van het soort product en dus niet eenduidig te noemen”, aldus de maatschappij. Verzekerden die niet akkoord gaan met de wijzigingen, kunnen vóór 1 oktober de rechtsbijstandpolis opzeggen.

Reageer op dit artikel