nieuws

Rechtsbijstandpolis DAS voor medisch personeel

Archief

DAS Rechtsbijstand heeft voor medisch personeel in de gezondheidszorg een product ontwikkeld voor juridische bijstand wanneer zij voor het medisch tuchtcollege gedaagd.

Aanleiding voor het nieuwe rechtsbijstandproduct is de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) die begin volgend jaar van kracht wordt. De wet geeft de patiënt meer rechten tegenover de zorgverleners die hem behandelen. “Keerzijde van de medaille is dat tienduizenden zorgverleners zich tegen klachten en claims moeten verdedigen”, aldus DAS.
Het intermediair kan het product als collectiviteit via de zorginstelling aanbieden. De premie varieert van f 10 tot f 75, afhankelijk van het beroep binnen de zorgsector. Er kan gekozen worden voor een verplichte of een facultatieve deelname.
De Raad & Daad Polis voor gezinnen en die voor ondernemers is standaard uitgebreid met het nieuwe risico in verband met de wet BIG.
Variant Beter Af
Van Kampen Groep in Amsterdam heeft samen met DAS een variant ontwikkeld op het nieuwe product, bestemd voor de leden van de vereniging Beter Af; de belangenorganisatie voor met name verplegend personeel.
De rechtsbijstandverzekering onder Van Kampen-label biedt, behalve juridische bijstand in verband met de wet BIG, ook dekking bij een geschil met de werkgever. De verzekering wordt facultatief aangeboden. De vereniging Beter Af werd onlangs opgericht om de belangen te vertegenwoordigen van 500.000 werkenden in de zorgsector die niet vertegenwoordigd waren bij de CAO-onderhandelingen.

Reageer op dit artikel