nieuws

Rechtsbijstandpolis DAS voor leden thuiszorgorganisatie

Archief

De Brabantse thuiszorgorganisatie Thebe biedt haar leden binnenkort rechtsbijstanddekking via verzekeraar DAS.

Thebe, met hoofdkantoor in Tilburg, wil de binding met de 85.000 leden versterken. “En rechtsbijstand vonden wij in dat kader een aardig product. Bij eventuele fouten in de zorgverlening willen we onze leden niet in de steek laten”, aldus Bart van der Straaten van Thebe. De jaarcontributie van de leden zal per 1 januari met f 5 worden verhoogd naar f 39. “Maar voor die extra f 5 worden meer diensten dan alleen deze verzekering geboden.”
De rechtsbijstandverzekering bestaat uit schadeverhaal na medische fouten, tucht- en strafrechtelijke klachten, geschillen bij dienstverlening van Thebe zelf, letselschade, smartengeld, gevolgschade en schade door verkeersongevallen. De dekking is afhankelijk van de duur van het lidmaatschap. Thebe kent A-leden (tot 5 jaar lid), B-leden (tussen 5 en 10 jaar) en C-leden (langer dan 10 jaar). Zo is voor A-leden schade door medische fouten alleen verzekerd voor de kinderen van het gezin. Terwijl de verkeersdekking voor C-leden zich tot Europa uitstrekt, daar waar B-leden het met een Nederlandse dekking moeten doen en A-leden helemaal geen verkeersdekking krijgen. Uitvoerder van de rechtsbijstand is DAS. De verzekeraar heeft de verzekering op maat ontwikkeld voor de leden van de thuiszorgorganisatie.

Reageer op dit artikel