nieuws

Rechtsbijstandkoepel Achmea/Interpolis

Archief

Met bijna zeshonderd medewerkers is het bedrijf direct al vrijwel de grootste rechtshulpverlener van Nederland: de Stichting Achmea Rechtsbijstand, de nieuwe naam van de gefuseerde rechtsbijstandbedrijven van Achmea en Interpolis.

Het samengaan is een logisch gevolg van de fusie van Achmea met Interpolis per eind 2005. Er is opnieuw voor de stichtingsvorm gekozen, omdat een uitvoerende rechtsbijstandorganisatie los moet staan van de verzekeraar.
De fusie heeft gevolgen voor een deel van de medewerkers en de huidige acht vestigingsplaatsen van de Stichting Achmea Rechtsbijstand. Op termijn (vanaf 2011)
zal de stichting opereren vanuit de volgende vier kernlocaties van Achmea: Tilburg, Apeldoorn, Leiden en Leeuwarden. Directie en staf nemen hun intrek in de
vestiging in Tilburg.

Reageer op dit artikel