nieuws

Rechts inhalen niet per se fout

Archief

Het Gerechtshof in Arnhem heeft in hoger beroep een opmerkelijke uitspraak gedaan: Wie rechts inhaalt,is niet per definitie ‘fout’. Het is toegestaan, indien het in te halen voertuig is gestopt om een bijzondere manoeuvre uit te voeren. Maar ook dan blijft waakzaamheid geboden…

Op 19 juni 2001 reed een vrachtwagen (trekker met oplegger, samen ongeveer 18 meter lang) over de Panoven te Geldermalsen. Deze weg, die 6 à 6,5 meter breed is en waarop geen strepen zijn aangebracht, is gelegen op een bedrijventerrein. De chauffeur wilde daar op een gegeven moment met zijn vrachtwagen een rechts van de weg gelegen inrit van een bedrijf oprijden. Achter hem reed een personenauto.
De vrachtwagenchauffeur stuurde (om de bocht te kunnen maken) zijn vrachtwagen naar links en stopte even (evenwijdig langs de trottoirband). De vrachtwagen gaf daarbij richting aan naar rechts. Hoe lang de vrachtwagen daar stil heeft gestaan, staat niet precies vast, waarschijnlijk enkele seconden. De bestuurster van de personenauto heeft in elk geval kort gewacht en is daarna over de rechterzijde van de rijbaan doorgereden, langs de vrachtwagen.
Op dat moment stuurde de vrachtwagenchauffeur, die in zijn rechterzijspiegel de personenauto niet zag, zijn vrachtwagen naar rechts met de bedoeling de inrit op te rijden. Daarop volgde een aanrijding tussen beide voertuigen.
Bijzondere manoeuvre
De kantonrechter in Tiel oordeelde in eerste instantie dat de bestuurster van de personenauto fout was, door rechts in te halen. Zij had uit het branden van de rechter richtingaanwijzer van de vrachtwagen moeten afleiden dat hij de inrit wilde oprijden en had moeten wachten, totdat de vrachtwagen deze manoeuvre zou hebben uitgevoerd.
Het Gerechtshof in Arnhem oordeelde echter anders in hoger beroep. Artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) schrijft voor dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren het overige verkeer moeten laten voorgaan. Als één van de voorbeelden van zo’n bijzondere manoeuvre noemt het artikel: van een weg een inrit oprijden.
De bestuurster van de personenauto gaat echter niet helemaal vrijuit, aldus het hof; zij had rekening moeten houden met de mogelijkheid dat de vrachtwagen na korte tijd naar rechts zou komen, zoals het branden van de richtingaanwijzer al voorspelde. De fouten van de vrachtwagenbestuurder en de bestuurster van de personenauto afwegend, verdeelde het hof de cascoschade: 60 % kwam voor rekening van de vrachtwagen en WAM-verzekeraar Allianz en het restant, 40%, voor rekening van de personenauto.

Reageer op dit artikel